Beeldmerk CultuurStroom | Home

Pers

'Je hebt juist maffe lui nodig'

De Gelderlander 6 april 2010

Door Jaap Bak

Foto: Bert Beelen www.bertbeelen.nl

In Nijmegen blijken veel podiumkunstenaars te wonen en te werken. Dat is vastgesteld naar aanleiding van een inventarisatie van Cultuurstroom.

Cultuurstroom is sinds januari bezig om via de gelijknamige website zoveel mogelijk informatie te verzamelen over culturele instellingen, organisaties en kunstenaars in Nijmegen. "Dat doen we om een goed beeld te krijgen wat Nijmegen in huis heeft op cultureel gebied", zegt Loek Buys van Cultuurstroom. " Deze informatie kan gebruikt worden voor het toekomstige beleid in Nijmegen. Maar ook om in 2018 mee te dingen naar het predikaat Europese culturele hoofstad."
Dat er inmiddels zo'n vierhonderd aanmeldingen op de website zijn binnengekomen, heeft Loek Buys verrast. "Want wat blijkt, eenderde van de aanmelders doet iets met podiumkunsten. Dat had ik niet verwacht."
Onder podiumkunsten verstaat hij toneelmensen, maar ook koren, of jeugdtheater Kwatta. En de meesten zijn professional.
Loek Buys verwacht dat de teller van Cultuurstroom in mei op zo'n vijfhonderd aanmelders staat.
"Met deze informatie heb je niet alleen een goed overzicht van Nijmegen, maar je kunt die info ook gebruiken voor het aan elkaar koppelen van instellingen of kunstenaars om op die manier mooie producties te maken."
Met die gedachten in het hoofd heeft hij contact gezocht met mensen uit het 'culturele veld'. In dit geval de Nijmeegse scenarioschrijver Pieter van deWaterbeemd ( scriptschrijver van onder meer de musical Ja Zuster, Nee Zuster) en jazzmusicus en docent Michiel Braam. Beiden zijn enthousiast over de inventarisatie. Het kan tot allerlei verrassende producties leiden. "Nijmegen is een typische distributiestad", vinden ze. "Door deze informatie word je op het spoor gezet van kunstenaars van wie je het bestaan niet eens wist en waarmee je wellicht mooie projecten kunt doen."
"Je moet juist niet gaan institutionaliseren, maar op zoek gaan naar niet voor de handliggende verbindingen. Je moet maffe lui hebben die met elkaar een project willen doen. Onverwachte dingen." Michiel Braam en Pieter van de Waterbeemd, de mensen uit het kunst- en cultuurveld, zijn overtuigd van de vele toekomstige mogelijkheden.
Loek Buys, de onderzoeker van Cultuurstroom, denkt dat de inventarisatie ook doorgetrokken kan worden naar andere steden in Gelderland. Te beginnen met bijvoorbeeld Arnhem.
"Het zou mooi zijn om die twee steden met elkaar te vergelijken.
Want er is een duidelijk verschil", aldus Buys.
Dat wordt beaamd door Michiel Braam. Hij werkt al jaren als docent jazz- en popmuziek op het conservatorium in Arnhem.
"Arnhem heeft veel meer culturele productie. Dat komt door de grote infrastructuur van bijvoorbeeld de Hogeschool voor de Kunsten ArTEZ, HGO en Introdans. Iets dat Nijmegen niet heeft. Nijmegen is een universiteitsstad met veel meer tegendraadsheid, meer revolutionair elan met bijvoorbeeld een Paraplufabriek, Grote Broer, cultuurspinnerij De Vasim, maar de cohesie ontbreekt."


Bekijk het artikel (PDF)

Cultuur moet beter in beeld

De Gelderlander 27 jan. 2010

Door Jaap Bak
NIJMEGEN - Het ontbreekt in Nijmegen aan een compleet overzicht van de kunstensector. Daarom wordt in opdracht van Cultuur Netwerk Nijmegen (CNN) een inventarisatie gehouden onder alle kunstinstellingen, organisaties en kunstenaars.
"Dit is noodzakelijk, want er is geen totaalbeeld", zegt Loek Buys die het onderzoek uitvoert. "We willen een handvat hebben om een gericht cultuurbeleid te kunnen stimuleren." De inventarisatie is ook van belang om de stad duidelijk te profileren. " Je moet je kunnen onderscheiden als je culturele hoofdstad in 2018 wil zijn."
Het inventarisatieonderzoek heet CultuurStroom. Op de gelijknamige website kunnen de cultuurinstellingen en kunstenaars zich aanmelden en gelijktijdig presenteren. Het is de bedoeling dat de aanmelders hun informatie ook beschikbaar stellen aan derden.
"Want iedereen roept wel dat Nijmegen een filmstad is of een muziekstad. Maar is dat ook zo? Dat moet uit het onderzoek blijken. In april wordt er rapport uitgebracht aan CNN. Intussen kan iedereen in de kunst- en cultuurbranche zich bij CultuurStroom aanmelden." De website is voor de kerst ‘de lucht in gegaan’. "En we hebben nu al zo’n 160 aanmeldingen. Dat worden er nog veel meer, omdat we nu volop gaan flyeren en met posters werken. Ook de instellingen die bij CNN zijn aangesloten gaan binnen hun eigen netwerk aan de slag", vertelt Loek Buys. Hij rekent om minstens nog enkele honderden aanmeldingen.
CNN is een samenwerkingsverband van een aantal cultuurinstellingen als Doornroosje, de Keizer Karel Podia, De Lindenberg, Literair Productiehuis De Wintertuin, LUX, Museum Het Valkhof, Smeerolie het Creatief Productieplatform van Nijmegen, Jeugdtheater Kwatta en de Bibliotheek Gelderland Zuid. Aanmelden kan via www.cultuurstroom.nl


Bekijk het artikel (PDF)

DoorStromen

Bookmark and Share

Volg ons

Steun CS

© 2010 CultuurStroom