Beeldmerk CultuurStroom | Home

Deelnemers

Deelnemers aan Cultuurstroom zijn zij die zich geregistreerd hebben op de website. Daarmee dragen zij bij aan het compleet maken van de inventarisatie naar het huidige kunst- en cultuuraanbod in Nijmegen. Deelnemers dragen kunst en cultuur in Nijmegen een warm hart toe en vinden het belangrijk dat het huidige aanbod aan kunst en cultuur (verder) versterkt wordt.

DoorStromen

Bookmark and Share

Volg ons

Steun CS

© 2010 CultuurStroom